Verzekering.

StartFragment‘Hahahaha,’ in de kantoren van de verzekeringsmaatschappij barstte Paul in lachen uit. ‘Is er Paul?’ vroeg Hans verbaasd aan zijn collega. ‘Je gelooft het niet,’ bracht Paul moeizaam uit, telkens onderbroken door weer een nieuw lachsalvo, ‘er heeft er weer eentje betaald.’ ‘Asjemenou?’ reageerde Hans in alle staten, ‘is het je weer gelukt? Hoe flik je em dat toch elke keer weer, kerel?’ Ook Peter keek nu op van zijn computer en blikte niet-begrijpend van de een naar de ander.... ‘Nou,’ lichtte Paul toe, ‘ik neem gewoon een paar zinnetjes op onderaan de polis waarin ik uitleg dat de premie is gebaseerd op de toegenomen schadelast door het extreme weer van het afgelopen jaar. En dan voeg ik er nog aan toe dat wij, in tegenstelling tot andere verzekeringsmaatschappijen de dekking van de verzekering niet beperken en ook geen extra eigen risico’s toepassen. Wat ons uniek maakt op de markt.’ ‘Maar vertel je er dan niet bij dat de verzekering met 80 euro is gestegen?’ mengde Peter zich in het gesprek. Paul en Hans keken elkaar een moment verbouwereerd aan. ‘Nee, natuurlijk niet,’ antwoordde Paul gepikeerd, ‘nou weten we meteen waarom ik medewerker van het jaar ben geworden en niet jij!’ 'Klojo', mompelde hij nog zachtjes voor zich uit vooraleer zich opnieuw over zijn dossiers te buigen.EndFragment


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags